Contra-Expertise

In Nederland vinden we zo’n 200 expertise bureau’s, met in totaal zo’n 3000 experts. Er veel zijn expertise bureau’s die vooral voor verzekeringsmaatschappijen werken.

In geval van twijfel, wanneer iets bij een schade op verschillende manieren uitgelegd kan worden, zijn deze bureau’s geneigd voor de kant van de maatschappij te kiezen. Zij willen immers hun klant tevreden stellen. Ook een contra-expertise bureau wil het zijn klanten naar de zin maken. Het verschil is dat u in dit geval de klant bent. Wanneer zaken op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden, zal uw contra-expert voor die manier kiezen die voor u het beste is en waarop u recht heeft.

Stichting Nationaal Instituut voor Register Contra-Expert en Schaderegelaar (0900 202 80 80)            www.contra-deal.nl

Het eerste Contra-Expertise bureau in Nederland, opgericht in 1999. Bij de stichting werken dertig reco-experts – register contra-experts – en schaderegelaars. Zij doen wat u tijdens de  schadeafhandeling niet zelf kunt: ze nemen als onafhankelijk expert de schade op en controleren de verzekeraar. Het loont zeker de moeite om zo’n reco-expert in te schakelen.

‘Is zo’n contra-expert duur?’ vraagt u zich af?

Neen, het is niet duur, de kosten van een reco-expert zijn normaliter niet voor uw rekening, zelfs bij schades boven de  € 5.000,-. Op iedere inboedelverzekeringspolis in Nederland staat dat de kosten van de contra-expertise worden betaald door de verzekeraar. Hoe komt het dat u dit niet weet? Tja, dat is nu precies waar het om gaat: verzekeraars vertellen u dat soort dingen niet !

Bij het opmaken van schade komt heel vaak voor dat zaken op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden. Polissen zijn vaak zo gecompliceerd en schadezaken zijn meestal zo ingewikkeld, dat de schadeoorzaak en het schadebedrag maar zelden eensluidend vastgesteld kunnen worden. Vooral bij de grotere schadezaken, zo vanaf € 5.000,-  zal het nauwkeurig bekijken van oorzaken, de schades en de kosten, veel geld schelen in het voordeel van de verzekerde.

Soorten experts

Er zijn 3 soorten experts:

1.     Experts die alleen voor verzekeringsmaatschappijen werken

2.     Experts die voor maatschappijen en verzekerden werken

3.     Experts die alleen voor verzekerden werken

Bij de eerste kunt u niet terecht, deze experts werken niet voor verzekerden, omdat er dan een ongewenste belangenverstrengeling plaatsvindt. Zij vinden dat zij niet goed voor de belangen van de maatschappijen kunnen opkomen, wanneer zij in bepaalde zaken ook tegenover deze maatschappijen kunnen komen te staan.

Bij de tweede soort expert kunt u wel terecht. Hier is echter een ‘maar’ aan verbonden. Ook deze experts zijn u graag van dienst. De situatie kan zich echter voordoen dat men regelmatig tegenover de belangrijkste opdrachtgevers zit (de maatschappijen). In moeilijke situaties zal de expert dan moeten keizen tussen uw belang en dat van zijn belangrijkste broodheren. De kans is groot dat men uiteindelijk uw belangen ondergeschikt stelt aan dat van de maatschappijen. In die situatie heeft u twee experts die niet voor u werken. Het kan voorkomen dat de verzekeringsmaatschappijen of de assurantie tussenpersoon u voorstellen zo’n expert te kiezen. Met zo’n expert komen meningsverschillen die nadelig kunnen zijn voor de verzekeringsmaatschappijen het minst voor. Vaak kent men elkaar als gewaardeerd collega die men niet te veel in de weg wil leggen.

Wat is een echte contra-expert?

Bij de expert die alleen voor de verzekerde (particulieren en bedrijven) werkt komt bovengeschreven situatie nooit voor. Deze expert verdedigt in alle gevallen alleeen uw belangen tegenover die van de verzekeringsmaatschappij. Er is geen verstrengeling van belangen mogelijk. Alleen een expert die uitsluitend voor verzekerden werkt is een echte contra-expert. Bij hem zijn uw zaken in goede handen.

De Autoconsultant is aangesloten bij zo’n echt contra-expertise bureau. De combinatie van beëedigd taxateur en aansluiting bij een gerenomeerd contra-expertise bureau maakt de Autoconsultant de ideale partner inzake geschillen met verzekeringsmaatschappijen.

U kunt contact opnemen met Klaas de Vries of met de stichting (0900-2028080) voor meer informatie en advies.