Restauraties

Gouden Regels voor de restauratie van een Klassieke Auto.

  • Uw auto is nooit in een zo goede staat als u hoopt.
  • Er moet altijd meer werk aan uw klassieker verricht worden dan verwacht.
  • Onderdelen laten altijd langer op zich wachten, soms wel maanden.
  • Restauratie duurt altijd driemaal zo lang als verwacht.
  • En kost altijd vier maal zoveel als geschat.
  • Er moet altijd meer uitbesteed worden dan gepland.
  • Er doet zich altijd minstens een tegenslag voor tijdens de werkzaamheden.
  • Zo’n tegenslag kost zonder uitzondering veel meer geld dan u had gedacht.
  • De kans is groot dat u halverwege de moed verliest en de hele boel voor een schijntje van de hand doet.

Wilt u meer informatie over het restaureren van automobielen en u heeft 5 minuten de tijd, bekijk de informatie op het Adviesgedeelte.

U moet geen van deze Gouden Regels te lichtzinnig nemen. Als u mij niet gelooft, dan moet u maar eens vragen aan mensen met – helaas – ervaring op dit gebied, hoe het hen is vergaan.

Voordat u overgaat tot aankoop van een bepaalde auto is het goed even stil te staan bij de bepaling van de kwaliteit van de aan te schaffen auto. Wordt het een auto in conditie a, b of c? Hier is een leidraad: Als u er niet een eenmalig hoog bedrag voor over heeft, maar wel een vast bedrag per maand voor de komende maanden (c.q. jaren) kunt besteden, koop dan een auto in conditie b. Als u het zich kunt veroorloven en u wilt direct genieten van uw klassieker zonder langdurige werkzaamheden uit te (laten) voeren kunt u het beste een auto in conditie a kopen. U dient er wel rekening mee te houden dat de conditie van deze auto na enig gebruik terug loopt naar conditie b!

Wanneer u een levensgroot bouwpakket wilt met honderden stukjes die of ontbreken of in slechte staat zijn dan kunt u het beste een auto in conditie c kopen.

Hoe vind ik een betrouwbare restaurateur?’

is een van de eerste vragen die u zich kunt stellen.
De meest eenvoudige methode is hier de hulp in te roepen van één van de vele autoclubs die er voor de verschillende merken zijn. Zij kennen alle specialisten op dit gebied en u kunt van hun goede en slechte ervaringen profiteren. Uw intuïtie kan u bij de keuze van een werkplaats ook helpen. Verstofte en gedeeltelijk afgemaakte auto’s, garagehouders die ontwijkende en vage antwoorden geven op uw vragen zijn allemaal aanwijzingen voor het soort restaurateur dat u misschien liever links wilt laten liggen. Een tweede optie is contact op te nemen met de AutoConsultant. Hij kan u met raad en daad ondersteunen.

De restaurateur

De toegenomen interesse in verzamelbare auto’s heeft in de afgelopen jaren tot een sterke toename geleid van de zogenaamde restauratie bedrijven. Een betrouwbare restaurateur vinden is vele malen moeilijker dan geld weggooien aan een malafide garagehouder; getuige een groot aantal gedeeltelijk geassembleerde auto’s die op blokken staan te wachten op de oplossing van een geschil tussen klant en restaurateur.

Het zou al te gemakkelijk zijn om de restaurateurs de schuld van alle problemen te geven. Vaak echter ligt de oorzaak van dergelijke problemen bij de ondeskundigheid of de onervarenheid van de klant. Als partijen van tevoren duidelijke afspraken maken dan kan veel ellende voorkomen worden. Met andere woorden; van de klant mag geen onuitputtelijke geldstroom verwacht worden, terwijl van de restaurateur niet verwacht kan worden dat hij voor niets werkt.
Voor bemiddeling is de AutoConsultant de aangewezen persoon om als derde partij hierin te betrekken.

Hoe het ook zij, als klant moet u zelf de teugels in handen houden. Het zijn en blijven uw auto en uw geld. Het is dan ook een goede voorzorgsmaatregel om alle afspraken op papier te zetten en een duidelijke offerte te eisen. Hoe draagkrachtig u ook bent, geef een restaurateur nooit carte-blanche met uw ‘zuurverdiende’ geld.

Duidelijke afspraken

Houdt u er ook rekening mee dat zich, na het begin van het restauratieproces, onvoorziene omstandigheden zullen voordoen. Kwaadwillende restaurateurs kunnen hier gemakkelijk misbruik van maken.
Het is daarom aan te raden om, voordat de auto gedemonteerd wordt, u goed voor te laten lichten over de staat waarin de auto zich bevindt. Een conscientieuze restaurateur zal ten alle tijde zijn klant op de hoogte houden van eventuele problemen die zich voordoen, ook in geval van een dreigende budgetoverschreiding. Met het bovenstaande in gedachten is het verstandig een aantal voorbereidingen te treffen.

Laat u niet meeslepen door het (over-) enthousiasme van de restaurateur. Als u geen (schriftelijke) werkopdracht voor een bepaald karwei heeft gegeven mag een restaurateur hier ook niet aan beginnen zonder uw voorafgaande toestemming. Doet hij dit toch dan hoeft u hiervoor niet te betalen. Heeft u bijvoorbeeld afgesproken dat een ‘cilinderkoprevisie’ uitgevoerd zal worden, dan mag de restaurateur alleen aan de cilinderkop en de in- en uitlaatspruitstukken werken en niet aan de rest van het motor­blok. Hij moet dus de zuigers, zuigerstangen en de nokkenassen met rust laten. U kunt echter wel verwachten dat hij u op de hoogte stelt van eventuele door hem tegengekomen defecten, ook die in het motorblok zelf.

Het is uiteindelijk aan u om toestemming te geven voor andere (noodzakelijke) werkzaamheden. Als u besluit de door de monteur geadviseerde werkzaamheden niet uit te voeren en er gaat iets mis dan valt dit natuurlijk niet onder de verantwoordelijkheid van de monteur. Blijkt bijvoorbeeld bij het vervangen van een voorscherm dat de bodemplaat van de auto verroest is dan moet de garagehouder u hiervan op de hoogte stellen. Als u dan besluit hier niets aan te doen dan zijn de gevolgen (bijvoorbeeld het onderweg verliezen van eerdergenoemd voorscherm) ook geheel voor uw rekening.

Uw klassieke auto in een werkplaats achterlaten alleen voorafgegaan door een mondelinge afspraak is vragen om moeilijkheden en kan in het ergste geval zelfs leiden tot gedwongen verkoop van de auto om zo de plotseling astronomisch gestegen rekening(en) te voldoen.

Vertragingen

U moet er rekening mee houden dat de restauratie van een klassieke auto een langdurig proces is waarbij veel vertraging kan optreden. Er gaat veel tijd zitten in het wachten op bestelde onderdelen, het uitbesteden aan (onder-) aannemers enz. Een specialist van een bepaald merk is hier vaak bij in het voordeel; hij weet meestal precies hoeveel tijd het duurt om bepaalde onderdelen geleverd te krijgen en kan ook beter van tevoren inschatten wat u nodig zal hebben.

Een ander soort vertraging, namelijk een die volledig voor uw rekening komt, is vertraging ontstaan door besluiteloosheid of door financiele problemen. U kunt daarom het beste een (ruime) tijdplanning maken met voldoende ruimte voor onvoorziene omstandigheden. Werk naar een vaste datum toe, bijvoorbeeld een autoclub bijeenkomst of een klassieke autorally. Spreek dit ook af met de restaurateur. Houd het in ieder geval nooit bij een onduidelijk “doe maar wanneer je tijd hebt, het heeft geen haast”.

Wanneer u de overeenkomst laat vastleggen moet u proberen zo precies mogelijk te specificeren wat er precies gedaan moet worden en wanneer dit gebeurd moet zijn. U doet er verstandig aan wat geld opzij te leggen voor eventuele verrassingen.
Zelfs de meest bekwame restaurateur heeft van tijd tot tijd wat aansporing nodig. Wanneer u vindt dat er te weinig vooruitgang in de zaak zit moet u dat laten merken. Telefoneer regelmatig, ga langs de werkplaats en betaal de rekeningen op tijd. Komt iets u tijdelijk financieel niet uit dan moet u ook zo eerlijk zijn dit te zeggen.

De begroting

Een klein roestplekje kan een voorbode zijn van een grote(re) reparatie; het is erg moeilijk vooraf in te schatten wat de preciese kosten van restauratie zullen zijn. Om dit enigzins te benaderen moet de auto geheel of gedeeltelijk gedemonteerd worden opdat eventuele verborgen gebreken aan het licht komen. Omdat er voor bepaalde werkzaamheden geen vastgestelde prijzen (meer) bestaan moet u van tevoren proberen tot zo duidelijk mogelijke afspraken te komen. Arbeidsloon zal echter de grootste post op de begroting zijn.
Een vergelijking tussen verschillende garagebedrijven komt meestal ook neer op een vergelijking van hun respectievelijke arbeidslonen. Hoe daadkrachtig u ook moge zijn, laat u nooit verleiden tot het geven van carte-blanche aan de restaurateur.
Zo handelen is alleen mogelijk indien de auto heel erg veel waard is en wanneer de restaurateur volledig te vertrouwen is.

Het is ook belangrijk om, binnen uw begroting, tijdig goede afspraken te maken over de betaling. Een vuistregel is dat de geschatte kosten van restauratie niet hoger mogen zijn dan de uiteindelijke waarde van de gerestaureerde auto. Probeer de betaling zoveel mogelijk in termijnen te voldoen en betaal niet voor werk dat (nog) niet gedaan is. De meeste restaurateurs zullen echter wel een aanbetaling verlangen.

Door in termijnen te betalen wordt de restaurateur aangespoord om vlug te werken. Hoe vlugger hij werkt, des te eerder heeft hij zijn geld. Vergeet u bij dit alles niet dat de garagehouder een retentierecht heeft ten aanzien van uw auto. Zolang u zijn rekening(en) nog niet betaald heeft, hoeft hij u de auto niet terug te geven. Hij kan zelfs, na verloop van tijd, de auto laten verkopen en uit de opbrengst hiervan zijn vordering bij voorrang laten voldoen.

Tenslotte

Op bovengenoemde punten (van de vele ijsbergen) kunt u zich het beste laten bijstaan door een expert. Iemand met expertise die u goed advies en een inschatting van de kosten kan geven. Iemand die kan specificeren wat er gedaan moet worden.

Neemt u daarom contact op met de AutoConsultant voor een vrijblijvend gesprek.