Taxaties

Klassieker & oldtimer: wat is dat nu precies? Zowel het begrip klassieker als oldtimer duidt op een oud voertuig. Wat er echter precies mee bedoelt wordt is lang niet altijd duidelijk. Zo’n aanduiding kan op de leeftijd slaan maar er kan ook een waardering voor een voertuig blijken.

CATEGORIEËN VAN CLASSIC CARS
Men gaat hierbij uit van de indeling zoals die wordt gehanteerd door de FIVA (Federation Internationale des Verhicules Anciennes):

Antique cars:
Automobielen gebouwd tot 31-12-1904

Veteran cars:
Automobielen gebouwd van 1-1-1905 tot 31-12-1918

Vintage cars:
Automobielen gebouwd van 1-1-1919 tot 31-12-1930

Classic cars:
Automobielen gebouwd van 1-1-1931 tot 31-12-1940

Recommended cars:
Automobielen gebouwd na 1-1-1941

Klasse indeling

Een andere belangrijke indeling is de klasse-indeling. Bij het taxeren heeft deze term betrekking op de staat waar het betreffende voertuig in verkeert.

Klasse 1: Excellent. Geheel orgineel en in perfecte toestand. Deze term is alleen van toepassing indien de auto in een staat verkeert alsof hij net uit de fabriek is gekomen. Het gaat hier om voertuigen die of geheel orgineel zijn, of exact naar de fabrieksspecificaties zijn gerestaureerd.

Klasse 2: Een zeer goed gerestaureerde auto of een in zeer goede staat verkerend exemplaar. Hier komen weinig afwijkende de­tails voor, de auto functioneert en er zijn geen technische mankementen.

Klasse 3: Een auto die in een goede algemene staat verkeert. Bij de controle komen er relatief onbeduidende fouten en afwijkende details aan het licht. In verband met de verkeersveiligheid is de automobiel aangepast aan de huidige verkeersnormen. Grote fouten of afwijkingen worden bij deze categorie niet waargenomen, roest is natuurlijk helemaal uit den boze.

Klasse 4: Een automobiel in een acceptabele toestand. Met deze auto kan worden gereden, hij is eventueel gedeeltelijk gerestaureerd. Er kunnen afwijkende onderdelen gemonteerd zijn. Roestvorming kan bij deze klasse aanwezig zijn, maar moet wel op acceptabele wijze gerestaureerd kunnen worden.

Klasse 5: Een automobiel in niet gerestaureerde toestand maar wel compleet. Roest­vorming is bij deze klasse heel normaal. Het restaureren moet echter wel uitvoerbaar zijn.

Met behulp van deze indeling wordt het te taxeren object bekeken. De waardering zal voor een groot deel afhangen van de klasse waarin een auto ingedeeld wordt. Bovengenoemde punten zijn de eerste waar naar gekeken wordt bij een taxatie. Zie verder hoe een taxateur te werk gaat.

Wat is een klassieker waard?

Er doen de meest krankzinnige verhalen de ronde over de waarde van klassieke auto’s. Als het maar oud is, dan kost het een fortuin, lijkt de gemiddelde leek te denken. Vaak is niets minder waar. Lees wat de factoren zijn die de waarde van een klassieker bepalen!

Vele factoren bepalen de waarde van een klassieker. Daarbij is het met auto’s precies hetzelfde als bijvoorbeeld met schilderijen of iets alledaags als een huis. De vergelijking met schilderijen brengt nog een paar andere factoren in beeld. Een Rembrandt is meer waard dan een Stegeman. De fabrikant is dus van grote invloed: Een Ferrari brengt over het algemeen  meer op dan een Fiat. Over het algemeen, dat wel, want er zijn Fiats die de waarde van de meeste Ferrari’s te boven gaan.

Wederom een waarde bepalende factor: hoe zeldzaam is de auto of heeft hij een bepaalde historie? Afstandelijk bezien kunnen we dan ook stellen dat een aantal voorwaarden van groot belang is voor de bepaling van de waarde van een klassieker, namelijk:

  • zeldzaamheid
  • aantal destijds geproduceerde eenheden
  • merk en type
  • schoonheid
  • staat van de auto
  • geschiedenis
  • gewildheid

En dan is er natuurlijk die ene, alles beslissende factor, en dat is begeerte! Je wilt perse die auto hebben vanwege herinneringen, een jeugd sentiment of gewoon omdat je de auto gewoon mooi vindt. Ook al is het bedrag volgens kenners € 5000 boven de werkelijke waarde.

Want alle taxatiewaarden en deskundige adviezen kunnen de prullebak in als persoonlijke motieven en de emotionele waarden meespelen bij de aanschaf van een klassieker. Uit de bovenstaande tekst kan de vraag rijzen wat nu precies de betekenis van het begrip ‘waarde’ is. Hieronder wordt uitgelegd wat het verschil is tussen dagwaarde, taxatiewaarde en vervangingswaarde.

Wat is het verschil tussen dag-, taxatie- en vervangingswaarde?

Waar staat het begrip ‘waarde’ precies voor? In het geval van taxatiewaarde is het antwoord gemakkelijk te geven.

Taxatiewaarde
De waarde van het product, toegekend door een beëdigd makelaar/taxateur, nadat deze het product zeer uitvoerig heeft bestudeerd. De taxatiewaarde geeft een indicatie van de waarde op een bepaald moment en op een bepaalde plaats. In Nederland getaxeerde auto’s zouden hier hun taxatiewaarde moeten opbrengen.

Een taxatiewaarde heeft echter maar een bepaalde geldigheidsduur, omdat zowel de marktverhoudingen als het product kunnen veranderen. In de meeste gevallen wordt een geldigheidsduur voor de taxatiewaarde van drie jaar aangehouden.

Vervangingswaarde
De vervangingswaarde van een klassieker kan een geheel andere zijn dan de taxatiewaarde. In sommige gevallen kan de vervangingswaarde zelfs oneindig hoog zijn. Bijvoorbeeld wanneer het om een uniek exemplaar gaat, waarvan er in de hele wereld maar een bestaat. Zo’n exemplaar is in principe onvervangbaar. Wanneer deze auto verloren gaat, zal er nooit meer een identiek exemplaar zijn. Dan kan er hooguit een replica van worden gebouwd waarin nog bruikbare delen van het oude exemplaar zijn verwerkt.

Praat men bij klassieke auto’s over de vervangingswaarde dan moet in de eerste plaats worden gedacht aan auto’s waarvan er nog ten minste enkele bestaan. Zodat na het nodige zoekwerk eenzelfde type in dezelfde staat kan worden gevonden om het verloren gegane exemplaar te vervangen. Ook kan men denken aan het vinden van hetzelfde merk en type dat door een restauratie in dezelfde staat is te brengen. In dit geval ligt de vervangingswaarde bijna per definitie hoger dan de taxatiewaarde!

Vervangingswaarde geldt ook voor niet-klassiekers maar bijvoorbeeld oldtimers of gewilde sportauto’s. Voor deze auto’s kan gelden dat de vervangingswaarde hoger is dan de dagwaarde. Vooral voor verzekeringen is dit laatste erg belangrijk. Vraag en aanbod bepalen de waarde van een ‘gewone’ auto. Een verzekeringsmaatschappij moet namelijk het bedrag uitkeren om u in staat te stellen om exact dezelfde auto, in dezelfde staat voor uw deur neer te kunnen zetten. Bezoek voor meer info hierover het Contra Expertise gedeelte van de site!

Dagwaarde
Bij klassieke automobielen is het begrip dagwaarde niet zozeer van toepassing. Dit geldt meer voor modernere auto’s waarbij je de waarde kunt bepalen door de nieuwprijs te verminderen met een bepaald bedrag, afhankelijk van de leeftijd van de auto. Dit levert dan de dagwaarde op. Voor klassiekers blijft de taxatie de beste indicatie om de waarde van de auto te bepalen!

In veel gevallen betreft het auto’s die om de een of andere reden niet voor een proefrit meegenomen kunnen worden; de auto heeft geen APK of wegenbelasting staat op een veiling of is simpelweg niet in rijklare staat. Ongeacht de reden waarom u er niet in kunt rijden, deze auto’s moeten zo mogelijk nog kritischer bekeken worden om te voorkomen dat u een miskoop doet (al heeft u nooit de garantie dat dit toch niet gebeurt). Ondanks dat de auto niet proefgereden kan worden is het goed mogelijk carosserie en chassis grondig te onderzoeken. Dit wordt echter beduidend moeilijker voor mechanische delen.

Carrosserie

Exterieur

Hierbij wordt bekeken in welke staat van onderhoud het koetswerk verkeert. Ook wordt bekeken of zaken als kleur en sierlijsten voor deze automobiel orgineel zijn. Bij een gerestaureerde auto wordt gecontroleerd hoe de restauratie is uitgevoerd. Indien de auto is voorzien van een nieuwe laklaag, wordt nagegaan of het een originele kleur betreft.

Interieur

Hier wordt nagegaan in hoeverre stoelen, banken, bekleding, vloerbedekking, dashboard, kofferruimte, schakelaars en instrumenten in goede staat verkeren of goed gerestaureerd zijn. Natuurlijk wordt ook bekeken of deze uitrusting in overeenstemming is met de originele specificaties.

Reminstallatie

De werking van alle remmen wordt gecontro­leerd. De staat van onderhoud van alle onderdelen die met de werking van de remmen in verband staan worden nauwkeurig onderzocht. Hierbij komen aan de orde: rempedaal, overbrenging naar de hoofdremcilinder, remleidingen, remvoeringen en/of blokken en remtrommel en/of schijven. Natuurlijk wordt ook de werking van de remmen in het rapport vastgelegd.

Koppeling en wisselbak

Er wordt nagegaan in welke staat van onderhoud koppeling en wisselbak verkeren en in hoeverre er sprake is van speling, bijgeluiden en lekkages. Bij revisie zijn dezelfde punten van belang als bij de motor. Voortrein, stuurinrichting, achterbrug en tussenas. Al deze punten worden gecontroleerd op draai- en schanierpunten, stuur- en fuseekogels, vering, schokdempers en ophanging. Bij de tussenas wordt gelet op speling van lagers en kruiskopspelingen.

Wielen en banden

De wielen/velgen worden gecontroleerd op juiste grootte en breedte, de toestand van de velgen en/of gebreken. De banden worden gecontroleerd op maat en snelheidsbereik, profieldiepte en eventuele gebreken.

Motor

De motor wordt onderzocht op zijn werking, waarbij ook wordt gelet op eventuele bijgeluiden en lekkages. Voor de taxatie is het natuurlijk uitermate belangrijk dat de motor origineel is. Bij eventuele revisie wordt gecontroleerd in hoeverre gebruik is gemaakt van originele onderdelen (nota's etc.).

Extra’s

Alle accessoires die in en op de auto zijn aangebracht en die niet tot de normale fabrieksuitvoering behoren, worden in het rapport vastgelegd. Er wordt beoordeeld in hoeverre deze als orgineel zijn aan te merken.

Definitieve waardebebaling

De waarde die na de inspectie van het voertuig door de expert wordt bepaald, is maatgevend voor de verzekeringsmaatschappij. Deze wenst meestal na twee tot drie jaar een hertaxatie.